Pegasus
Museum

Welkom in het Pegasus Museum

Een museum gewijd aan de geschiedenis van het 1ste (BE) Bataljon Parachutisten.

Ervaar een sprong

Hoe voelt het om als militair parachutist te springen uit een A400M?
Waag zelf de sprong!
Tijdens je bezoek aan het Pegasus Museum kan je door middel van een Virtual Reality (VR) bril de ervaring zelf meemaken.
De VR geeft je een zeer goede indruk van wat een parachutist meemaakt wanneer hij de sprong uitvoert.
Werkelijk een unieke ervaring.

Raadpleeg de agenda voor datums en tijden.

Nieuws updates

Elke eerste zondag van de maand. In samenwerking met de stad Diest.
Oprichter van de Belgische SAS Parachutisten. Op 27 mei 2023 aan de Citadel in Diest vanaf 10u45.

Lid worden

Draag bij aan het behoud van de geschiedenis van de Belgische Parachutisten in het algemeen, en van het 1st (BE) Para Bataljon in het bijzonder, door lid te worden van het Pegasus Museum dat zich bevindt in de Citadel van Diest.

Onze jaarlijkse leden bijeenkomst van 11 maart 2023.

Na een onderbreking van twee jaar, te wijten aan Corona, kan onze Jaarlijkse Ledenbijeenkomst terug doorgaan.

Op 11 maart 2023 zijn jullie van harte welkom in de Lakenhal te Diest vanaf 14.00 uur.

Er zal de mogelijkheid geboden worden tot het verkrijgen van de reeds betaalde lidkaarten.

De Korpsoverste van het 3de Belgische Bataljon Parachutisten Luitenant Kolonel Stafbrevethouder Kristof Van Poucke zal een uiteenzetting geven over de nieuwe evoluties van het Bataljon en de Compagnie Para-Commando na de oprichting van het Special Operations Regiment. Meer bepaald over de structuren, bewapening, voertuigen, training, persoonlijke uitrusting,…

Nadien zal er natuurlijk de mogelijkheid zijn tot een gezellige babbel eventueel met een drankje.

Graag tot dan!

België, Battlefield of Europe: een uitgebreid netwerk met vele partners

Belgium, Battlefield of Europe is een breed netwerk van musea, historische sites en organisaties actief op het gebied van militair erfgoed en geheugen.

Ook publieke instellingen op alle beleidsniveaus zijn hierbij betrokken.